0
Twój koszyk

sprawdźBądź z mocą wobec przemocy

Jeśli obserwujesz w swoim otoczeniu:

  1. Przemoc fizyczną taką jak: bicie, kopanie, szturchanie, szarpanie, popychanie, itp
  2. Przemoc werbalną polegającą na używaniu obelg, obraźliwych słów, wyzwisk, poniżania, sarkastycznych komentarzy i krytyki
  3. Przemoc emocjonalną obejmującą zachowania takie jak: wyśmiewanie, wykluczanie, poniżanie, rozsiewanie plotek, zastraszanie

Czy wiesz, że przemoc może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym obniżonej samooceny, depresji, zespołu przewlekłego stresu, myśli samobójczych, śmierci?

OFERUJEMY


Rekomendujemy programy edukacyjne, warsztaty oraz implementację narzędzi porozumieniowych a także konkretne wsparcie udzielane dla:

Odbiorców czynów

Osób w społeczności 

Autorów czynów przemocowych


Nasza oferta oparta jest oparta na fundamencie sprawiedliwości naprawczej, która koncentruje się na naprawie szkód i wspieraniu procesu naprawienia relacji, zamiast na wymierzaniu tradycyjnych kar lub wyroków sądowych. 

Oferujemy kręgi naprawcze, rozmowy naprawcze i mediacje oraz warsztaty w oparciu o Porozumienie bez przemocy i praktyczną wiedzę o Autonomicznym Układzie Nerwowym. 

Podczas warsztatów “Bądź z mocą wobec przemocy” – o poczuciu wpływu, wobec przemocowych zachowań wspólnie z uczestniczkami i uczestnikami:

  • nauczymy się rozpoznawać przemoc, jej rodzaje oraz odróżniać przemoc od agresji 
  • przyjrzymy się przemocowym myślom, towarzyszącym odczuciom i uczuciom oraz przemocowym zachowaniom i stojącym za nimi potrzebom 
  • zastanowimy się kto może mieć największy wpływ na przerwanie zjawiska przemocy?
  • dowiemy się jak zadbać o moc i pielęgnować w sobie postawę odwagi w obliczu przemocy, zarówno wtedy kiedy jesteś odbiorcą czynu jak i świadkiem
  • poznamy sposoby regulowania emocji i narzędzia do wyrażania siebie i stawiania granic