0
Twój koszyk

sprawdźDla organizacji

Jeśli:

1. Obserwujesz w swoim otoczeniu, jak ludzie wygłaszają oskarżenia, osądy czy krytykują siebie i innych?

2. Masz taką myśl, że ludzie z którymi współpracujesz, powstrzymują się ze swoimi wypowiedziami, “zamiatając pod dywan” sytuacje trudne w relacjach?

Czy wiesz, że nawykowo sięgamy po oceny, interpretacje i osądy, co znacząco utrudnia bycie w dialogu i wzajemne zrozumienie?

A gdyby tak odejść w naszych relacjach biznesowych od szukania winnego i walczenia o to, kto ma rację a kto jej nie ma ? Zainwestować energię na rzecz budowania jakościowych relacji i kontaktu, zarówno z sobą̨ jak i z innymi?

Nasze doświadczenia mówią o tym, że:

 • Organizacje to złożone systemy. Jeżeli brakuje nam mapy całego systemu i nie mamy jasności, nie rozumiemy jak system działa, możemy odczuwać znaczący dyskomfort, poczucie osamotnienia i mieć nieuwzględnione potrzeby bezpieczeństwa, poczucia sensu i znaczenia.
 • Dorastając w różnorodnych środowiskach, w rozmaitych typach rodzin dobrze mieć świadomość, że jest to „pierwsza organizacja” z jaką się spotykamy. To co w tej pierwszej społeczności uchodzi za przejawy poszanowania się, w innej może być interpretowane całkowicie odmienne.
 • Ludzie mogą mieć wyzwanie w odpowiadaniu na bieżące potrzeby innych ludzi, jeśli POTRZEBY nie są wyrażane. Podobnie jest z potrzebami organizacji. Trudno jest je uwzględniać, dbać o nie jeśli nie są określone, nazwane.
 • Efekty, które zostają wypracowane poprzez strach, poczucie winy, wstyd czy kary są znacznie mniej trwałe i odżywcze niż te, które osiągamy w swobodnym i bezpiecznym systemie w kontakcie z potrzebami ludzi i organizacji.
 • Integrowanie podejścia opisanego przez paradygmat porozumieniowa pozwala rozwinąć świadomość POTRZEB zarówno jednostek jak i organizacji. Pobudza osobistą i grupową odpowiedzialność za dbanie o to by cele organizacji były realizowane w sposób zasilany przez energię życiową.
 • Wierzymy, że słyszenie siebie i bycie w dialogu jest i będzie jedną z najbardziej poszukiwanych kompetencji zarówno w biznesie jak i w organizacjach pozarządowych czy publicznych.

Oferujemy


Warsztaty

Pomagamy w zwiększaniu gotowości do bycia w dialogu.

Współpracujemy z organizacjami w zakresie budowania kultury informacji zwrotnej, opartej na empatycznym kontakcie i gotowości do wnoszenia wartościowego wkładu w życie innych ludzi. Rozróżniamy informację zwrotną od innych form wyrażania się takich jak krytyka, osądy, oczekiwania czy żądania. Oferujemy warsztaty porozumieniowe na zamówienie, facylitację i mediacje.

Wspieramy w transformacji klimatu organizacyjnego.

Wspieramy w transformacji klimatu organizacyjnego z arktycznego, suchego czy burzliwego na klimat kontynentalny. Dzięki temu możemy jako ludzie wzrastać, realizując cele i wyzwania z jednoczesnym poczuciem bycia uwzględnionym jako człowiek.

Zdjęcie - warsztaty


Mediujemy, facylitujemy konflikty

Jeśli już pojawia się konflikt, towarzyszymy w tym, by ludzie usłyszeli swoje intencje i wypracowali rozwiązania, które uwzględniają POTRZEBY wszystkich stron.

Oferujemy narzędzia porozumieniowe

Do transformacji komunikacyjnych nawyków, umożliwiających dialog, nawet wtedy kiedy jest bardzo trudno, oferujemy konkretne narzędzia porozumieniowe, takie jak:

 1. Transformacja wrogiego obrazu czyli nagromadzonych osądów na temat siebie i innych ludzi
 2. Użyteczną strukturę do wyrażania uczuć i potrzeb oraz słuchania uczuć i potrzeb innych ludzi
 3. Informację zwrotną porozumieniową, która w odróżnieniu od krytyki czy pochwały buduje autentyczne relacje
 4. Strukturę kręgów dialogowych i naprawczych oraz mikrokręgów w wersji dla dzieci i młodzieży młodszej
 5. Rozmowy naprawcze jako alternatywą dla przepraszania
 6. Strukturę mediacji porozumieniowych, mini mediacji w wersji dla dzieci i młodzieży młodszej

Porozmawiajmy o wyzwaniach w Twojej organizacji