0
Twój koszyk

sprawdźDlaczego Fundacja?

Co chcemy osiągnąć?

Fundacja 4 KROKI jest organizacją pozarządową, powołaną dla kształtowania empatycznej postawy wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, w tym seniorów, opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, jak również kształtowania kultury rozwiązywania konfliktów uwzględniającej potrzeby wszystkich stron.


Cele Fundacji

  • Szerzenie idei Porozumienia bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication, w skrócie NVC) wg dr Marshalla Rosenberga jako filozofii życia.
  • Rozpowszechnianie innowacyjnych form rozwiązywania konfliktów, jakimi są mediacje wg idei Porozumienia bez Przemocy oraz Kręgi Naprawcze (ang. Restorative Circles)
  • Propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej (ang. Restorative Justice, w skrócie RJ) jako alternatywy dla systemu sprawiedliwości karnej. Przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy, w tym przemocy słownej w życiu osobistym, zawodowym i publicznym.
  • Stwarzanie przestrzeni promujących życie bez przemocy oraz pokojowych metod rozwiązywania konfliktów i porozumiewania się opartego na empatii.

Przeczytaj nasz statut tutaj.


Nasze możliwe źródła finansowania

  • Dotacje od administracji centralnej i samorządowej.
  • Granty od organizacji grantodawczych.
  • Darowizny i zbiórki od osób fizycznych i prawnych.
  • Własna działalność zarobkowa poprzez prowadzoną działalność gospodarczą.