0
Twój koszyk

sprawdźKRĘGI NAPRAWCZE

Wspieramy w rozwiązaniu konfliktów i sytuacji spornych w Twojej społeczności  oraz w budowaniu kultury dialogu.

Jeśli:

 • w sytuacjach konfliktu obserwujesz przerzucanie się winą, unikanie odpowiedzialności albo walkę o racje
 • masz poczucie, że konflikt kosztuje Was dużo energii i czasu oraz wpływa demotywująco na całą społeczność
 • męczy Cię bycie sędzią i rozstrzyganie sporów
 • obserwujesz brak gotowości do wyrażania próśb, bycia w dialogu, dawania i przyjmowania informacji zwrotnej


Co uzyskasz?

 • zmiana kultury radzenia sobie z trudnymi sytuacjami 
 • budowanie poczucia wpływu i odpowiedzialności 
 • zaangażowanie wszystkich zainteresowanych, zwiększenie motywacji do działania i poczucia sprawczości
 • praktyczna nauka dialogu w sytuacjach trudnych

Jak to robimy?

 • oferujemy proces dialogowy mający jasną strukturę, oparty na równości i dobrowolności 
 • zapraszamy do dialogu wszystkie osoby dotknięte konfliktem i mogące mieć wpływ na jego  rozwiązanie
 • wspieramy w nazwaniu faktów, uczuć oraz niezaspokojonych potrzeb i próśb
 • tworzymy przestrzeń na ustalenie konkretnych działań  
 • zapraszamy do procesu ewaluacji, by sprawdzić jak zaproponowane działania przełożyły się na rzeczywistość


Korzyści

 • wzajemne usłyszenie się i zrozumienie

 • rozwiązania uwzględniające potrzeby wszystkich stron

 • możliwość rozmawiania o tym, co trudne w bezpiecznej przestrzeni wspieranej przez facylitatorkę

Jak to wygląda ?

Krąg jest ustrukturyzowaną rozmową na sporny temat moderowaną przez Facylitatorkę.
Struktura ta dotyczy zarówno etapów procesu jaki i formy dialogu.

Najpierw facylitatorka spotyka się 1:1 z osobą inicjującą proces naprawczy. Następnie odbywa takie spotkania z pozostałymi wskazanymi osobami.

Kolejny etap to krąg, na którym obecni są wszyscy uczestnicy procesu. Krąg to przestrzeń budowania zrozumienia i porozumienia oraz definiowania dalszych działań.  Opiera się na 3 filarach: sprawiedliwości naprawczej, Porozumienia bez Przemocy i równości wszystkich uczestników.

Podczas kręgu ustalamy termin kolejnego spotkania zamykającego proces

Rolą facylitatorki jest dbanie o strukturę oraz tworzenie bezpiecznej przestrzeni dialogu. 

Zapraszamy do obejrzenia naszych filmików prezentujących Kręgi Naprawcze

Znajdziesz je na naszym kanale na Youtubie w dedykowanej playliście.