0
Twój koszyk

sprawdźMEDIACJE TERAPEUTYCZNE

Doświadczcie procesu,
który zamiast oskarżania i obwiniania drugiej strony lub siebie,
ułatwia odkrycie dynamiki w Waszej relacji i zwrot do własnego wnętrza.
W efekcie odnajdziecie motywy działań swoich części ochronnych, zyskacie więcej odwagi do wyrażania wprost swoich potrzeb i konkretnych próśb.

Jeśli obserwujesz w Waszej relacji:

 • problemy z komunikacją
 • napięcia
 • trudności z zaakceptowaniem wzajemnych różnic 
 • konflikty związane z decyzjami
 • poczucie niezrozumienia lub niekochania
 • gorące kłótnie
 • obawy dotyczące intymności i seksualności 
 • frustracje, że druga osoba się nie zmienia 
 • nieszanowane granice
 • wyzwania związane z zachowaniami uzależniającymi
 • zerwania relacji
 • zdrady
 • bezsilność, złość, poczucie braku uwzględnienia, czucie się bezwartościowym, nadodpowiedzialność, kontrolę, zazdrość, poczucie winy


Co uzyskasz?

Mediacja terapeutyczna zaprasza pary
do wykonania zwrotu do wewnątrz i zauważenia reakcji w postaci myśli, uczuć lub doznań płynących z ciała.

Dzięki skupieniu się na reakcji wewnętrznej, odnajdujemy wyzwalacz, który uruchamia
w systemie drugiej osoby reakcję ochronną.

Ten sposób prowadzenia mediacji pozwala ominąć wyjaśnianie, racjonalizowanie, krytykowanie czy też negowanie podejmowanych zachowań obronnych. Klienci, zaczynają postrzegać siebie samych w kategoriach systemów części
i zauważają często paraliżujące osądy na własny temat: „Jestem bezwartościowa”, „Jestem nie wart kochania”, „Wszyscy mają mnie w dupie”.

Kiedy pojawia się odrobina stanu ciekawości klienci mogą odnaleźć  motywy działań swoich części ochronnych. Dzięki temu pojawia się poczucie wdzięczności wobec wewnętrznego systemu, który chroni przed emocjonalnym bólem. W efekcie wykonania zwrotu do własnego wnętrza buduje się fundament spokoju, który pozwala na ponowne nawiązanie, kontaktu z drugą stroną, zarówno w trakcie konfliktu, jak i po jego zakończeniu.
Klienci, zyskują wpływ na części ochronne a te zmieniają swoje role. Partnerzy zyskują odwagę
i gotowość by otworzyć swoje serca, by wyrażać wprost potrzeby i wyrażać prośby a dzięki czemu ich relacja ulega transformacji.

Jak to robimy?

Mediacja terapeutyczna czerpie przede wszystkim z modelu psychoterapii Systemu Wewnętrznej  Rodziny (IFS) w połączeniu z praktyczną wiedzą na temat autonomicznych układów nerwowych i neurobiologii.

Jest to proces, który skupia się zarówno na potrzebach każdej osoby, jak i na potrzebach związku.

Poprzez śledzenie wzorców interakcji, odkrywamy dynamikę w relacji i przyczyny zachowań systemu ochronnego u każdej z osób.

Mediatorka wspiera w procesie przepraszania i wybaczania sobie nawzajem. Zaprasza do wyrażania potrzeb i artykułowania próśb we wzajemnej relacji.


Korzyści

 • wzrost samoświadomości i świadomości w aspekcie dynamiki relacji w parze

 • wytropienie wyzwalaczy, myśli, doznań z ciała oraz uczuć i pojawiających się impulsów do zachowań jako efektu pracy systemu ochronnego

 • umiejętność bezpiecznego pozostawania w relacji wewnętrznej z samą sobą/ samym sobą, dzięki zauważaniu i nazywaniu stanów w autonomicznym układzie nerwowym

 • praktyczne korzystanie z koregulacji, która prowadzi do budowania poczucia bezpieczeństwa i więzi w relacji

 • zminimalizowania liczby osądów, krytyki i oskarżeń, kierowanych zarówno wobec siebie jak i w stosunku do drugiej strony

 • przeprosiny i wybaczenie sobie nawzajem naprawienie relacji

 • odważne wyrażanie potrzeb i formułowanie próśb

Jak to wygląda ?

Mediacja terapetyczna jest ustrukturyzowaną rozmową moderowaną przez mediatorkę.
Struktura ta dotyczy zarówno etapów procesu mediacji jaki i formy dialogu.

Najpierw mediatorka spotka się 1:1 na sesjach premediacyjnych. Tutaj zapraszamy do zrobienia zwrotu do wewnątrz w odpowiedzi na konkretne zdarzenie i zauważenie własnej reakcji w postaci myśli, doznań płynących z ciała, uczuć oraz pojawiających się impulsów do zachowań.

Kolejny etap to mediacja wspólna, podczas której dwie strony śledzą dynamikę reakcji.

Spotkanie zamykające to sesja, podczas której mamy okazję świętować wzrost i zmianę przekonań oraz nawykowych sposobów działania. 

Rolą mediatorki jest zadbanie o stworzenie bezpiecznej przestrzeni dialogu, dzięki zaproszeniu do dialogu z samym sobą/ samą sobą i odkryciu motywów systemu ochronnego.
Jest to umiejętność, którą pomagamy parom rozwijać, która pozwala im mówić w sposób, który ma największą szansę na bycie wysłuchanym i zrozumianym, oraz słuchać w sposób, który pozwala na lepsze zrozumienie partnera.