0
Twój koszyk

sprawdźMagdalena Perdas

Mediatorka i facylitatorka w idei porozumieniowej dr. Marshalla B. Rosenberga. Wpisana na listę Ośrodka Mediacyjnego Fundacji 4 KROKI oraz listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Łodzi.

Historia z mediacją ma swój początek w 2017, kiedy moja sytuacja życiowa wymagała ode mnie odwagi, aby sięgnąć po pomoc zewnętrzną. Była nią mediatorka pracująca w duchu NVC – Iza Nowaczyk , jedna z założycielek Fundacji 4 Kroki.

Wtedy poczułam prawdziwą moc mediacji NVC – duże poczucie bezpieczeństwa, odkrywanie uczuć, jakie stoją za moimi myślami oraz widzenie potrzeb, które nie zostały uwzględnione. Zyskałam zdecydowanie więcej spokoju, jasności i spójności w całym chaosie wszystkich myśli, dzięki czemu byłam wstanie zobaczyć drugiego człowieka. Nie byłby on dla mnie dostępny, bez empatii, którą dostałam, w trakcie całego procesu.

Kiedy dowiedziałam się o kursie Mediacji w Fundacji 4 Kroki, nie miałam wątpliwości, że chce być częścią tak pięknego zespołu.

Teraz ja pomogę w sytuacji, która powoduje u Ciebie stan wewnętrznego konfliktu i brak decyzji. Dam wsparcie Twoim relacjom, całej społeczności (rodzinie, zespołowi, grupie itp.) w konflikcie poprzez facylitacje, czy mediacje, tak aby strony wzajemnie się zobaczyły i usłyszały. Widzę swoją rolę w procesie porozumiewania się jako pomaganie w usłyszeniu intencji, stojących za zachowaniami. Tłumaczę osądy i oceny na język potrzeb oraz wspieram w formułowaniu rozwiązań, które uwzględnią potrzeby obu stron. Wierzę, że wtedy powstaje prawdziwa przestrzeń  dla odbudowania kontaktu między stronami. Jestem z zaufaniem, że kiedy podążam za ludźmi, z troską o zasoby, ludzie sami zbudują swoje nowe drogi i mosty.

Tak zupełnie prywatnie – jestem partnerką oraz mamą 9. letniego tweensa, który stale mnie motywuje do rozwoju w kontekście porozumiewania się z dbałością o wszystkie ważne relacje.

Aktualnie jestem studentką psychoterapii Core Energetics. Mniej prywatnie – jednocześnie w innej branży jestem łódzką kobietą – deweloperem, który realizuję wyjątkowe projekty z dbałością o środowisko i piękną architekturę.

Zapraszam.

e-mail: magdalenaperdas@gmail.com
tel.  kom. 787 508 777