0
Twój koszyk

sprawdźPRAKTYCZNY KURS MEDIACJI

Poznaj procesy porozumiewania się
w sytuacjach konfliktowych, spornych i nieprzyjemnych, w społecznościach domowych, edukacyjnych
i zawodowych.

Jeśli:

 • Chcesz pogłębić lub/i poznać Porozumienie bez Przemocy zarówno jako sposób życia  jak i proces porozumiewania się?
 • Pragniesz zintegrować wiedzę o autonomicznym układzie nerwowym, aby towarzyszyć sobie i swoim klientom w nawykowych reakcjach?
 • Chcesz poznać narzędzia i procesy koncentrujące się na odkrywaniu potrzeb i znajdowaniu strategii, które uwzględniają wszystkich?
 • Masz gotowość  zapraszać społeczności do współtworzenia świata bez przemocy i zwiększania gotowości do bycia w dialogu?
 • Wybierasz współtworzyć pokojowe rozwiązania i zmieniać świat zaczynając od siebie?


Co uzyskasz?

Nasz kurs koncentruje się na mediacji opartej na potrzebach. Mediacja porozumieniowa, daje możliwość wglądów do uniwersalnych ludzkich potrzeb. Strategie, czyli sposoby realizacji potrzeb nie są uniwersalne, a potrzeby tak.
Kiedy można sprowadzić konflikt do potrzeb, łatwiej jest znaleźć strategie, które uwzględniają potrzeby wszystkich stron.

Praktyczny Kurs Mediacji oparty jest o 4. filary: Sprawiedliwość Naprawczą, Porozumienie bez Przemocy Marshalla B. Rosenberga, Teorię Poliwagalną, System Wewnętrznej Rodziny. Przygotowuje do wnoszenia w świat (w tym w świat wewnętrzny) pokojowych rozwiązań, opartych o kontakt, dialog i relacje.

Jak to robimy?

Kurs trwa 14 miesięcy i zawiera 12 weekendowych warsztatów, które są oparte na pracy własnej uczestniczek i uczestników pod okiem trenerek, mediatorek i facylitatorek, autorek programu:
Izy Nowaczyk i Beaty Moczkowskiej we współpracy z Moniką Kochowicz – radczynią prawną i mediatorką, Gabrysią Janerką – mediatorką i facylitatorką, wicedyrektorką ds metodyki w Placówkach Niepublicznych TIKA


Korzyści

 • Proces transformacji osądów, krytyki, żądań na nieuwzględnione potrzeby

  Dzięki umiejętności transformacji osądów, krytyki, sarkastycznych komentarzy czy żądań, mediatorka i mediator będzie w stanie umiejętnie radzić sobie z nawigacją w stanach typu mobilizacja: walka, ucieczka czy stan odcięcia/ zamrożenia aby przeprowadzić ludzi przez sytuację konfliktową w kierunku połączenia z innymi.

 • Proces empatycznego słuchania czyli wsparcie od stanu rozregulowania do koregulacji z innymi

  Mediatorka czy mediator Porozumieniowy zadba o to aby każda osoba w konflikcie otrzymała empatię. Dzięki temu strony konfliktu, połączą się ze swoimi uczuciami, potrzebami oraz z uczuciami i potrzebami drugiej strony. W efekcie będą brały udział w sesji mediacyjnej z mniejszym ładunkiem emocjonalnym. Bycie w empatycznym kontakcie pomaga również mediatorowi dbać o siebie podczas mediacji, dzięki czemu autonomiczne układy nerwowe mają szansę na koregulację. W efekcie nawigujemy w kierunku stanu społecznego zaangażowania, mamy większą gotowość na znajdowanie rozwiązań, które uwzględniają strony.

 • Wspieranie w znajdowaniu rozwiązań, które uwzględniają potrzeby stron konfliktu

  Podczas mediacji porozumieniowej mediatorki i mediatorzy pomagają stronom się usłyszeć i zrozumieć siebie nawzajem w głębszy sposób, dzięki czemu łatwiejsze staje się współtworzenie rozwiązania.

 • Narzędzia takie jak:

  Użyteczną strukturę do wyrażania uczuć i potrzeb oraz słuchania uczuć i potrzeb innych ludzi; Informację zwrotną porozumieniową, która w odróżnieniu od krytyki czy pochwały buduje autentyczne relacje;Transformację wrogiego obrazu czyli nagromadzonych osądów na temat siebie i innych ludzi, zarówno jako BHP dla mediatora jaki i użyteczny proces dla klienta; Strukturę kręgów dialogowych i naprawczych oraz mikrokręgów w wersji dla dzieci i młodzieży młodszej; Rozmowy naprawcze jako alternatywą dla przepraszania; Strukturę mediacji porozumieniowych, mini mediacji w wersji dla dzieci i młodzieży młodszej; Mediacje terapeutyczne. Mediacje konfliktu wewnętrznego. Prawne aspekty mediacji.

Jak wygląda program ?

Warsztaty mają charakter praktyczny, są oparte na przeżywkach. 

Wierzymy, że doświadczenie ma moc w osobistej zmianie. Pracujemy w formie DEMO, następnie doświadczamy w dwójkach, trójkach, czasem na forum. Jednocześnie Ty decydujesz czy masz gotowość wziąć udział w ćwiczeniu czy nie. Zbieramy z doświadczeń rozkminy i refleksje. Dzięki temu, mamy jako ludzie więcej jasności co do sensu i znaczenia przekazywanych treści. Integralną częścią kursu są: 4 grupy ćwiczące w miesiącu z trenerkami prowadzącymi kurs; dwójki empatyczne jako praktyka bycia w empatii i samoorganizujące się grupy ćwiczące.

Moduł 1 – Dlaczego powstają konflikty i nieporozumienia? 17-18 lutego 2024
Konflikty jako tragiczny wyraz nieuwzględnionych potrzeb – perspektywa Porozumienia bez Przemocy. Dlaczego powstają konflikty- mechanizm powstawania, eskalacji w ujęciu nauki o Autonomicznym Układzie Nerwowym.
Systemy sprawiedliwości : sprawiedliwość karna vs. sprawiedliwość naprawcza. Kompetencja: mediowanie konfliktów.  DEMO mediacji.
Indywidualny plan rozwoju kompetencji mediowania.

Moduł 2 – Wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy. 02-03 marca 2024
Ruch nonviolence i świat bezprzemocowy, o którym większość z nas ma marzenie.
Potrzeby a strategie, uczucia a myśli czyli kluczowe rozróżnienia – jako drogowskazy w bezprzemocowej drodze.
Empatia i inne formy słuchania. Szczerość i inne formy wyrażania się. Prośbą, życzeniem a może groźbą – branie osobistej odpowiedzialności za potrzeby.
4 KROKI – jak narzędzie wspierające samoświadomość, odpowiedzialność i wybór.

Moduł 3 – Porozumienie bez Przemocy i Teoria Poliwagalna w praktyce.13-14 kwietnia 2024
Dzwonki alarmowe: złość, wstyd i czyjaś wina – jak transformować te stany? Jak zaprzyjaźnić się ze swoim układem nerwowym?
Jak usłyszeć zwyczajową krytykę czy ocenę? Jak transformować oceny i interpretacje?
Potrzeby: tropienie i nazywanie – naturalizacja języka, czyli o tym jak używać języka potocznego?
DEMO i praktyka kluczowych kompetencji – trening transformowania dzwonków alarmowych.

Moduł 4 – Rozmowy naprawcze i odżałowanie nieskutecznych strategii działania. 11-12 maja 2024
“A kiedy mleko się rozlało….”. O wybaczaniu sobie i odżałowaniu.
Przepraszanie innych – czemu służy i na jakie potrzeby odpowiada?
Rozmowa naprawcza czyli przeprosiny “po żyrafiemu”. O byciu w szczerości i w empatii – jak usłyszeć i przyjąć uczucia i potrzeby.
DEMO i praktyka kluczowych kompetencji – trening.

Moduł 5 – Konflikty wewnętrzne i podejmowanie decyzji. 15-16 czerwca 2024
Konflikty wewnętrzne i utykanie w decyzjach.
Model wielorakiej osobowości IFS ( System Wewnętrznej Rodziny) i perspektywa systemu ochronnego.
Mediowanie konfliktów wewnętrznych – Proces dialogowy w oparciu o System Wewnętrznej Rodziny.
DEMO i praktyka kluczowych kompetencji – trening mediowanie konfliktów wewnętrznych

Moduł 6 – Podejmowanie decyzji grupowych. 28-29 września 2024
Utykanie w decyzjach grupowych/ zespołowych.
Grupowe/zespołowe podejmowanie decyzji – dlaczego jest to ważne?
Poszukiwanie zgody vs sprzeciw. Praktyka grupowego podejmowania decyzji – trening.
DEMO i praktyka kluczowych kompetencji – trening podejmowania decyzji grupowych.

Moduł 7 – Mediacje porozumieniowe. 19-20 października 2024
Proces mediacji porozumieniowych.
Demo prowadzone przez mediatorki. Proces mediacji: spotkanie wstępne, premediacje, mediacje, spotkanie zamykające.
Skrzynka narzędziowa mediatorki i mediatora.
Proces transformacji wrogiego obrazu.
DEMO i praktyka kluczowych kompetencji – trening mediacji porozumieniowych.

Moduł 8 – Mediacja – aspekty prawne i organizacyjne. 23-24 listopada 2024
Uwarunkowania prawne mediacji w Polsce i w Unii Europejskiej.
Wprowadzenie w system mediacji sądowej i pozasądowej. Rozstanie/ rozwód/ separacja – podstawy prawne. Dziecko w rozstaniu- sytuacja prawna dziecka, plan wychowawczy, podział majątku, spadki. Ugody mediacyjne: podział majątku, alimenty i ugoda mediacyjna w formie planu rodzicielskiego. Przygotowanie umowy o mediacje i projektów ugód mediacyjnych – trening.

Moduł 9 – Kręgi naprawcze. Kręgi dialogowe. 07-08 grudnia 2024
Systemy dialogowe w społecznościach domowych, rodzinnych, przyjacielskich, zawodowych i innych – czyli w jaki sposób opiekujemy konflikty i nieporozumienia TERAZ.
Proces dialogowy metodą kręgów naprawczych – w idei Dominica Bartera
Demo prowadzone przez facylitatorki. Krąg otwarcia, krąg właściwy, krąg zamknięcia. Krąg dla facylitatorki/ facylitatora.
Praktyka kluczowych kompetencji facylitowania– trening facylitowanie kręgów naprawczych

Moduł 10 – Mikro kręgi i mini mediacje. 11-12 stycznia 2025
Praktycznie o rozwoju mózgu w aspekcie dzieci i młodzieży. Neurobiologia a empatia. Style przywiązania w dzieciństwie – ich wpływ na reakcje w konfliktach.
Proces dialogowy metodą mikro kręgów.
Praktyka mikro kręgów – trening.
Proces dialogowy metodą mini mediacji.
Praktyka mini mediacji – trening.

Moduł 11 – Mediacje terapeutyczne w oparciu o System Wewnętrznej Rodziny ( IFS). 15-16 lutego 2025
Proces mediacji w oparciu o System Wewnętrznej Rodziny. ( Internal Family System)
Demo prowadzone przez mediatorki.
Proces mediacji: śledzenie sekwencji.
Dynamika w jakiej znajduje się para.
Śledzenie sekwencji reakcji i kontrreakcji. Nazywanie tego, co jest ukryte.
Praktyka kluczowych kompetencji mediatorki i mediatora – trening.

Moduł 12 – Świętowanie procesu rozwoju. 15-16 marca 2025
Marka osobista mediatorki i mediatora.
Dzielenie się i inspirowanie – przekonania, które wspierają czy sabotują?
Co dalej? – plan działania.
Świętowanie procesu rozwoju.

Wielkość grupy kursowej:

Zależy nam na stworzeniu bezpiecznej przestrzeni, w której uczestniczki i uczestnicy kursu mogą swobodnie dzielić się swoimi odczuciami, doświadczeniami i refleksjami.

Podczas zajęć pracujemy w dwójkach, trójkach i innych mini podgrupach.

Zapraszamy na kurs pomiędzy 12 a 16 osób.

Jakie certyfikaty? 

 • Certyfikatu uczestnictwa w Praktycznym Kursie Mediacji, za udział w poszczególnych modułach.
 • Certyfikat ukończenia Praktycznego Kursu Mediacji, jeśli był udział we wszystkich 12 modułach  + praktykowania empatii w 24 dwójkach empatycznych + 30 godzin praktyki narzędzi mediacyjnych w grupach ćwiczeniowych. 
 • Certyfikat Mediatora/Mediatorki Ośrodka Mediacyjnego 4 KROKI jest możliwy do uzyskania po udziale w superwizji. Jest to moduł dodatkowo płatny, podczas którego kandydatka lub kandydat przeprowadza symulacje mediacji. 

Rekomendacje

Poczytaj co stoi za tym, że uczestniczki i uczestnicy tego kursu rekomendują udział w nim:

“To jest najbezpieczniejsze miejsce na ziemi jakie znam. Miejsce, gdzie za każdym razem byłam i jestem przyjmowana ze wszystkim. Gdzie są szanowane moje granice, gdzie mam wybór i uczyłam się patrzeć z perspektywy wyboru a nie przymusu i ja też mogłam uczyć się przyjmować wybór innych. Gdzie nauczyłam się jak słuchać i widzieć innych tak, żeby i oni czuli się widziani i usłyszeni, czyli jak w końcu uciszyć swojego wewnętrznego gadulca i po prostu słuchać i być z drugą osobą ;). plus to wszystko co zawarłam w filmiku i jeszcze wiele, wiele więcej :*
Kocham Was dziewczyny!”

Aneta Śliwińska – IT Architect in Hycom S.A.


“Dobrze się czułam na naszych spotkaniach. Byłam widziania, brana pod uwagę i dzięki miałam temu odwagę odsłaniać swój “miękki brzuch” i wychodzić na arenę.  Ten kurs to coś unikalnego i wyjątkowego a prowadzące są nasączone wiedzą, dobrem i łagodnością.”
Monika Szkudlarek


“Dla mnie Kurs Mediacji to przede wszystkimi droga pełna cudowności. Na tej drodze, każdy krok zbliża mnie, do spotkania ze sobą. Wgląd w siebie i pełna integracja, dała mi dostęp do tego, co było dotąd niedostępne.
Bezpieczna atmosfera, cudowni ludzie i profesjonalne, a zarazem empatyczne prowadzące. Rzetelne ćwiczenia, wspierające materiały i możliwość konsultacji na każdym etapie kursu.
Kurs to piękna przestrzeń do spotkania siebie z pełną akceptacją, dzięki czemu jeszcze więcej akceptacji mam dla innych.

Agnieszka Jaksa


“Zaspokoiłam potrzebę samorozwoju, stymulacji, wyzwań, dzielenia się emocjami, ogromnej empatii ze strony prowadzących jak i kursantów, współpracy, zaufania i pewnie wiele wiele innych … Polecam ten kurs ponieważ otwiera on drzwi do pokoi, które dawno pozamykaliśmy. A dlaczego? Bo nie znamy innego rozwiązania, ponieważ boimy się powiedzieć szczerze, co czujemy.
Praktyczny  kurs mediacji ” podaje na tacy” drugiego człowieka, dzięki porozumieniowemu podejściu, dodaje nam skrzydeł do budowania relacji oraz chęć zmiany nieskutecznych nawyków. “

Aleksandra Białkowska  

Zapraszamy do obejrzenia i posłuchania, co uczestniczki mówią o kursie

Więcej filmików znajdziesz na naszym kanale YouTube