0
Twój koszyk

sprawdźEdycja 5. – start luty 2023

sprawdź
25/02/2023 - 02/03/2024

14-miesięczny interaktywny kurs w formule mieszanej – online i stacjonarnej z Izą Nowaczyk i Beatą Moczkowską,
który startuje 25-26 lutego 2023.

Odkryj budowanie systemów dialogowych w społecznościach. 


Jak wygląda KURS?

Przeżywki

Kurs zawiera 12 weekendowych warsztatów, które są oparte na pracy własnej uczestniczek i uczestników pod okiem trenerek, mediatorek i facylitatorek.
Zgodnie z andragogiką, czyli sposobem w jaki uczą się dorośli, teoria występuje po doświadczeniu. Integralną częścią Praktycznego Kursu Mediacji jest praktyka własna w grupach ćwiczących. Grupy ćwiczące polegają na praktykowaniu nabywanych umiejętności razem z innymi kursantkami i kursantami w bezpiecznym do wzrostu klimacie.

Wielkość grupy kursowej

Zależy nam na stworzeniu bezpiecznej przestrzeni, w której uczestniczki i uczestnicy kursu mogą swobodnie dzielić się swoimi odczuciami, doświadczeniami i refleksjami. Podczas zajęć pracujemy w dwójkach, trójkach i innych mini podgrupach korzystając podczas spotkań online z  tzw. pokoi w aplikacji.
Zapraszamy na kurs pomiędzy 16. a 18. osób, z otwartością na przyjazd do Łodzi.

Iza Nowaczyk i Beata Moczkowska

Dwie trenerki, mediatorki porozumieniowe, facylitatorki z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w budowaniu systemów dialogowych w oparciu o Porozumienie BEZ Przemocy, sprawiedliwość naprawczą i współmoc.  Poczytaj więcej

Praktyka między spotkaniami jako integralna część kursu

Kurs jest oparty o formułę spotkań stacjonarnych (sobotnio-niedzielnych 1. weekend,
1 X w miesiącu) liczone od lutego 2023 do marca 2024 ( bez lipca i sierpnia 2023).
Pomiędzy spotkaniami zapraszamy do zadań wdrożeniowych, ok 2. godziny tygodniowo. Przećwiczysz narzędzia  porozumieniowe, rozwijając umiejętności oraz popracujesz nad transformacją swojej postawy, rozumianej jako kluczowe przekonania. Efektem będzie prawdopodobnie integracja podejścia porozumieniowego a w efekcie życie z wykluczeniem wszelkiej przemocy.

Zjazdy stacjonarne są interaktywne

Wierzymy, że kontakt między ludźmi, podczas procesu zdobywania nowych kompetencji, jest możliwy także online.  Z uważnością na wszystkich, dbałością o przestrzeń na empatię i szczere wyrażanie siebie.


Praktyczny Kurs Mediacji
14. miesięcy, w tym 12. weekendowych spotkań stacjonarnych

Zapraszamy na 14. miesięczny kurs budowania systemów dialogowych “Praktyczny Kurs Mediacji”z Izą Nowaczyk i Beatą Moczkowską, które zaproszą Cię do świata sprawiedliwości naprawczej, współmocy wynikającej z działania razem oraz do życia
z wykluczeniem wszelkiej przemocy.

.

Porozumienie bez Przemocy i Teoria Poliwagalna 

Moduł 1 – Wprowadzenie do Porozumienia Marshalla B. Rosenberga

 •  Ruch nonviolence i świat bezprzemocowy, o którym większość z nas ma marzenie.
 • Kluczowe założenia Porozumienia vs zdania w prawdziwość których wierzymy.
 • Empatia i inne formy słuchania. Szczerość i inne formy wyrażania się.
 • 4 KROKI – jak narzędzie wspierające samoświadomość, odpowiedzialność i wybór.
 • Docenianie wartościowego wkładu w życie – o budowaniu postawy wdzięczności.

Moduł 2 – Porozumienie Marshalla B. Rosenberga

 • Dzwonki alarmowe: złość, wstyd i czyjaś wina – jak transformować te stany? Jak wspierać siebie i innych w odzyskiwaniu wpływu na swoje życie?
 • Potrzeby: tropienie i nazywanie – naturalizacja języka potrzeb, czyli o tym jak używać języka potocznego?
 • Prośbą, życzeniem a może groźbą? – branie osobistej odpowiedzialności za potrzeby.
 • Przepraszanie. Rozmowy naprawcze i odżałowanie nieskutecznych strategii działania.

Moduł 3 –  Informacja zwrotna – w idei porozumieniowej

 •  Czym jest porozumieniowa informacja zwrotna – kluczowa intencja.
 • Jak usłyszeć zwyczajową krytykę czy ocenę?
 • Jak transformować własne osądy?
 • Świadomość faktów i świadomość uczuć – odpowiedzialność osobista.
 • W jaki sposób zadbać o relacje i jednocześnie o szczere wyrażanie siebie? Trening.

Moduł 4 – Dlaczego powstają konflikty i nieporozumienia?

 •  Dlaczego powstają konflikty- mechanizm powstawania, eskalacji oraz co wspiera rozwiązywanie konfliktów. Neurobiologia a empatia.
 • Systemy sprawiedliwości : sprawiedliwość karna vs. sprawiedliwość naprawcza.
 • Kompetencja: mediowanie/facylitowanie konfliktów.
 • Indywidualny plan rozwoju.

Moduł 5 – Podejmowanie decyzji – indywidualne i grupowe

 • Mediowanie konfliktów wewnętrznych.
 • Grupowe podejmowanie decyzji – dlaczego jest to ważne?
 • Poszukiwanie zgody vs sprzeciw.
 • Praktyka grupowego podejmowania decyzji – trening.

Moduł 6 – Systemy dialogowe w społecznościach 

 •  Systemy dialogowe w społecznościach domowych, rodzinnych, przyjacielskich, zawodowych i innych – czyli w jaki sposób opiekujemy konflikty i nieporozumienia TERAZ.
 • Proces dialogowy metodą kręgów naprawczych – w idei Dominica Bartera
 • Demo prowadzone przez facylitatorki. Krąg otwarcia, krąg właściwy, krąg zamknięcia. Krąg dla facylitatorki/ facylitatora.
 • Praktyka kluczowych kompetencji facylitowania– trening.
 • Wsparcie w projektowaniu systemów dialogowych.

Moduł 7 – Mikro kręgi i Mini mediacje

 • Style przywiązania w dzieciństwie – ich wpływ na reakcje w konfliktach.
 • Neurobiologia i empatia – praktycznie o rozwoju mózgu w aspekcie dzieci i młodzieży.
 • Proces dialogowy metodą mikro kręgów.
 • Praktyka mikro kręgów – trening.
 • Proces dialogowy metodą mini mediacji.
 • Praktyka mini mediacji – trening.
 • Naturalizacja języka potrzeb.

Moduł 8 – Mediacje porozumieniowe w idei Marshalla B. Rosenberga

 •  Proces mediacji w oparciu o Porozumienie Marshalla B. Rosenberga.
 • Demo prowadzone przez mediatorki. Proces mediacji: spotkanie wstępne, premediacje, mediacje, spotkanie zamykające.
 • Skrzynka narzędziowa mediatorki i mediatora.
 • Proces transformacji wrogiego obrazu.
 • Praktyka kluczowych kompetencji mediatorki i mediatora – trening.

Moduł 11 – Mediacje terapeutyczne IFIO i IFS 

 • Proces mediacji IFIO w oparciu o System Wewnętrznej Rodziny. ( ang Internal Family System)
 • Demo prowadzone przez mediatorki. Proces mediacji: śledzenie sekwencji.
 • Dynamika w jakiej znajduje się para.
 • Śledzenie sekwencji reakcji i kontrreakcji. Nazywanie tego, co jest ukryte.
 • Praktyka kluczowych kompetencji mediatorki i mediatora – trening.

Moduł 10 – Mediacja – aspekty prawne i organizacyjne

 • Uwarunkowania prawne mediacji w Polsce i w Unii Europejskiej.
 • Umowy mediacyjne.
 • Ugoda zawarta przed mediatorem jako czynność wywierająca skutki formalnoprawne.
 • Przygotowanie projektów ugód mediacyjnych.

Moduł 11  – Wyzwania i możliwości w budowaniu systemów dialogowych

 • Sytuacje trudne jako wyzwania. Studium przypadków.
 • Mediacje pośrednie.
 • Dbałość o zasobny stan czyli BHP w facylitowaniu i mediowaniu.
 • Projektowanie systemów dialogowych w otoczeniu ( domowe, biznesowe, organizacyjne)

Moduł 12 – Świętowanie procesu rozwoju

 • Marka osobista mediatorki i mediatora.
 • Dzielenie się i inspirowanie – przekonania, które wspierają czy sabotują?
 • Co dalej? – plan działania.
 • Świętowanie procesu rozwoju.

Program jest zgodny ze standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości uchwalonymi przez Radę 29 października 2007 roku.

Certyfikat ukończenia kursu dla mediatorek i mediatorów w Fundacji 4 KROKI upoważnia do złożenia wniosku o wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego. Kompetencje nabyte na kursie pozwalają prowadzić mediacje w sprawach : cywilnych, rodzinnych, gospodarczych i karnych.

Program obejmuje łącznie 222 godziny: 192 godzin warsztatowych + 30 godzin ćwiczeniowych w grupach ćwiczeniowych ( 12. spotkań stacjonarnych w Łodzi oraz praktyka online między warsztatami)

Elementami wspierającymi proces nabywania nowych kompetencji są:

 •  Praktyka w dwójkach empatycznych ( min. 10 sesji)
 • 10. mediacji porozumieniowych w grupach ćwiczeniowych
 • 10. facylitacji kręgów naprawczych w grupach ćwiczeniowych

Terminy zjazdów:

Moduł 1:  25-26 lutego 2023 (sob.-ndz.)
Moduł 2:  18-19  marca 2023 (sob.-ndz.)
Moduł 3:  15-16 kwietnia 2023 (sob.-ndz.)
Moduł 4:  13-14  maja 2023 (sob.-ndz.)
Moduł 5:  17-18 czerwca 2023 (sob.-ndz.)
Moduł 6:  23-24  września 2023 (sob.-ndz.)
Moduł 7:  21-22 października 2023 (sob.-ndz.)
Moduł 8:  18-19 listopada 2023 (sob.-ndz.)
Moduł 9:  9-10 grudnia 2023 (sob.-ndz.)
Moduł 10:  13-14 stycznia  2024 (sob.-ndz.)
Moduł 11:  10-11 lutego 2024 (sob.-ndz.)
Moduł 12: 9-10 marca 2024 (sob.-ndz.)

Godziny modułów kursowych:

9:30-17:00 (sobota i niedziela)
Każdy dzień podzielony jest na 4 bloki trwające ok. 1,5 godz. ; 2 przerwy, każda 20 min.  i godzinna przerwa lunchowa.

AGENDA:

9:30 – 11:00 Zajęcia
przerwa indywidualna – 20 min.
11:20 – 12:50 Zajęcia
przerwa lunchowa – 60 min.
13:50 – 15:10 Zajęcia
przerwa indywidualna -20 min.
15:30 – 17:00 Zajęcia


 Inwestycja

 • 12 X 790 PLN dla osób prywatnych i organizacji społecznych, edukacyjnych czyli podatników zwolnionych z 23 % podatku VAT.
 • 12 X 790 PLN + 23 % VAT dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą oraz dla organizacji społecznych i biznesowych, zarejestrowanych jako podatników VAT.
  Płatne w comiesięcznych ratach za kurs.

Spotkania ćwiczeniowe pomiędzy zjazdami w formule ONLINE przez GoogleMeet

Potrzebujesz więcej informacji? Napisz lub zadzwoń do nas
krok1@4kroki.org
Tel 691 519 197 ( Iza Nowaczyk)
Tel 793 369 303 ( Beata Moczkowska)

Obejrzyj, co mówią o kursie absolwentki i absolwenci: