0
Twój koszyk
 • Moduł 1 – Dlaczego powstają konflikty i nieporozumienia? 08-09 lutego 2025
  Konflikty jako tragiczny wyraz nieuwzględnionych potrzeb – perspektywa Porozumienia bez Przemocy. Dlaczego powstają konflikty- mechanizm powstawania, eskalacji w ujęciu nauki o Autonomicznym Układzie Nerwowym.
  Systemy sprawiedliwości : sprawiedliwość karna vs. sprawiedliwość naprawcza. Kompetencja: mediowanie konfliktów.  DEMO mediacji.
  Indywidualny plan rozwoju kompetencji mediowania.
 • Moduł 2 – Wprowadzenie do Porozumienia z Mocą/ BEZ Przemocy. 08-09 marca 2025
  Ruch nonviolence i świat bezprzemocowy, o którym większość z nas ma marzenie.
  Potrzeby a strategie, uczucia a myśli czyli kluczowe rozróżnienia – jako drogowskazy w bezprzemocowej drodze.
  Empatia i inne formy słuchania. Szczerość i inne formy wyrażania się. Prośbą, życzeniem a może groźbą – branie osobistej odpowiedzialności za potrzeby.
  4 KROKI – jak narzędzie wspierające samoświadomość, odpowiedzialność i wybór.
 • Moduł 3 – Porozumienie z Mocą/ BEZ Przemocy i Teoria Poliwagalna w praktyce. 12-13 kwietnia 2025
  Dzwonki alarmowe: złość, wstyd i czyjaś wina – jak transformować te stany? Jak zaprzyjaźnić się ze swoim układem nerwowym?
  Jak usłyszeć zwyczajową krytykę czy ocenę? Jak transformować oceny i interpretacje?
  Potrzeby: tropienie i nazywanie – naturalizacja języka, czyli o tym jak używać języka potocznego?
  DEMO i praktyka kluczowych kompetencji – trening transformowania dzwonków alarmowych.
 • Moduł 4 – Rozmowy naprawcze i odżałowanie nieskutecznych strategii działania. 17 – 18 maja 2025
  “A kiedy mleko się rozlało….”. O wybaczaniu sobie i odżałowaniu.
  Przepraszanie innych – czemu służy i na jakie potrzeby odpowiada?
  Rozmowa naprawcza czyli przeprosiny “po żyrafiemu”. O byciu w szczerości i w empatii – jak usłyszeć i przyjąć uczucia i potrzeby.
  DEMO i praktyka kluczowych kompetencji – trening.
 • Moduł 5 – Konflikty wewnętrzne i podejmowanie decyzji. 07-08.06 czerwca 2025
  Konflikty wewnętrzne i utykanie w decyzjach.
  Model wielorakiej osobowości IFS ( System Wewnętrznej Rodziny) i perspektywa systemu ochronnego.
  Mediowanie konfliktów wewnętrznych – Proces dialogowy w oparciu o System Wewnętrznej Rodziny.
  DEMO i praktyka kluczowych kompetencji – trening mediowanie konfliktów wewnętrznych
 • Moduł 6 – Podejmowanie decyzji grupowych. 27-28 września 2025
  Utykanie w decyzjach grupowych/ zespołowych.
  Grupowe/zespołowe podejmowanie decyzji – dlaczego jest to ważne?
  Poszukiwanie zgody vs sprzeciw. Praktyka grupowego podejmowania decyzji – trening.
  DEMO i praktyka kluczowych kompetencji – trening podejmowania decyzji grupowych.
 • Moduł 7 – Kręgi naprawcze. Kręgi dialogowe. 18 -19 października 2025
  Proces dialogowy metodą kręgów naprawczych – w idei Dominica Bartera. Demo prowadzone przez facylitatorki. Krąg otwarcia, krąg właściwy, krąg zamknięcia. Krąg dla facylitatorki/ facylitatora. Praktyka kluczowych kompetencji facylitowania– trening facylitowanie kręgów naprawczych.
 • Moduł 8 – Mediacje porozumieniowe. 22-23 listopada 2025
  Proces mediacji porozumieniowych. Demo prowadzone przez mediatorki. Proces mediacji: spotkanie wstępne, premediacje, mediacje, spotkanie zamykające. Skrzynka narzędziowa mediatorki i mediatora. Proces transformacji wrogiego obrazu. DEMO i praktyka kluczowych kompetencji – trening mediacji porozumieniowych.
 • Moduł 9 – Mediacja – aspekty prawne i organizacyjne. 06-07 grudnia 2025
  Uwarunkowania prawne mediacji w Polsce i w Unii Europejskiej. Umowy mediacyjne. Ugoda zawarta przed mediatorem jako czynność wywierająca skutki formalnoprawne. Przygotowanie projektów ugód mediacyjnych – trening.
 • Moduł 10 – Mikro kręgi i mini mediacje. 10-11 stycznia 2026
  Style przywiązania w dzieciństwie – ich wpływ na reakcje w konfliktach. Proces dialogowy metodą mikro kręgów. Praktyka mikro kręgów – trening. Proces dialogowy metodą mini mediacji. Praktyka mini mediacji – trening.
 • Moduł 11 – Mediacje terapeutyczne w oparciu o System Wewnętrznej Rodziny.   21-22 lutego 2026
  Proces mediacji w oparciu o System Wewnętrznej Rodziny. ( ang Internal Family System)
  Demo prowadzone przez mediatorki.
  Proces mediacji: śledzenie sekwencji.
  Dynamika w jakiej znajduje się para.
  Śledzenie sekwencji reakcji i kontrreakcji. Nazywanie tego, co jest ukryte.
  Praktyka kluczowych kompetencji mediatorki i mediatora – trening

Moduł 12 – Świętowanie procesu rozwoju. 21-22 marca 2026

Marka osobista mediatorki i mediatora.

Dzielenie się i inspirowanie – przekonania, które wspierają czy sabotują?
Co dalej? – plan działania.
Świętowanie procesu rozwoju.

Informacje o grupie i metodach pracy

Wielkość grupy kursowej

Zależy nam na stworzeniu bezpiecznej przestrzeni, w której uczestniczki i uczestnicy kursu mogą swobodnie dzielić się swoimi odczuciami, doświadczeniami i refleksjami. Podczas zajęć pracujemy w dwójkach, trójkach i mini podgrupach .
Zapraszamy na kurs pomiędzy 12-14 osób.

Inwestycja

 • Klienci indywidualni: 1100 zł za 1 moduł czyli 1100 zł x 12 dwudniowych warsztatów.
 • Szkoły, przedszkola, NGO, instytucje publiczne: 1100 zł za 1 moduł czyli 1100 zł x 12 dwudniowych warsztatów.
 • BIZNES – płatnicy VAT: 1300 zł za 1 moduł czyli 1300 zł x 12 dwudniowych warsztatów. + 23 % VAT
 • Opłaty za kurs wnosisz w formule comiesięcznej przed datą zjazdu.

Warsztaty w FUNDACJI 4 KROKI w Łodzi, przy Zielonej 6 lok B02.1

Chcesz o coś dopytać?
 izanowaczyk@4kroki.org
 691 519 197 ( Iza Nowaczyk)