0
Twój koszyk

sprawdźAleksandra Polak – Sopińska

Mediatorka i facylitatorka w idei porozumieniowej dr. Marshalla B. Rosenberga. Wpisana na listę Ośrodka Mediacyjnego Fundacji 4 KROKI oraz listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Łodzi

Droga do mediacji porozumieniowej, rozpoczęła się w ważnym, a zarazem niełatwym momencie mojego życia. Szukałam wówczas „sposobów”, jak mogę poradzić sobie z trudnymi sytuacjami zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Przypadkowo trafiłam na mini warsztaty „Wsparcie społeczności w konflikcie – Kręgi Naprawcze jako proces dialogowy” zorganizowane przez Beatę Moczkowską i Izę Nowaczyk z Fundacji 4 kroki dla społeczności Zwinna Łódź. Podczas praktycznego ćwiczenia doświadczyłam jak to jest usłyszeć siebie i intencje drugiego człowieka. Przekonałam się na czym polega rola osoby, która pomaga transformować wypowiadane zdania na POTRZEBY, dając tym samym empatię każdej ze stron oraz wspierając w znalezieniu rozwiązań, które służą całej społeczności. Zaciekawiona tym procesem zaczęłam zgłębiać ideę Porozumienia bez Przemocy (NVC) wg Marshalla B. Rosenberga oraz mediacje w duchu NVC.

mediacjach porozumieniowych najważniejsze jest dla mnie stworzenie bezpiecznej przestrzeni, która będzie sprzyjać zrozumieniu się stron. Bardzo ważne są dla mnie premediacje, które dają szansę każdej ze stron indywidualnie przyjrzeć się swoim myślom, uczuciom, potrzebom i strategiom działania, dzięki czemu będą mogły zyskać większy spokój, jasność i spójność w kolejnych etapach mediacji. Moją rolą jest prowadzenie procesu mediacyjnego poprzez empatyczne towarzyszenie ludziom w poszukiwaniu satysfakcjonującego ich rozwiązania, na które każda ze stron ma wpływ. Wierzę, że tak wypracowane rozwiązanie, może pomóc w odbudowaniu relacji między stronami lub zakończeniu jej z szacunkiem.

Jako mediatorka mam gotowość do wspierania ludzi w trudnych, emocjonalnych sytuacjach rodzinnych, partnerskich i zawodowych

Mam doświadczenie zawodowe w edukacji wyższej, w tym w zarządzaniu zespołami dydaktycznymi, badawczymi i projektowymi oraz we współpracy z firmami produkcyjnymi i usługowymi, instytucjami badawczymi, organizacjami nadzoru i kontroli, stąd moja gotowość do prowadzenia również mediacji gospodarczych (w zakresie edukacji) i pracowniczych.

W wolnym czasie czytam książki z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa pracy, psychologii i zarządzania. Uwielbiam słuchać muzyki, szczególnie na koncertach, kocham teatr i przyrodę. Lubię podróże zarówno po Polsce, jak i świecie, w towarzystwie innych ludzi i swoim własnymi. Każdego dnia dbam o wewnętrzną harmonię, poprzez spokojne i uważne słuchanie czego w danej chwili naprawdę potrzebuję.

Oferuję dla osób prywatnych oraz organizacji biznesowych:

  • Mediacje porozumieniowe 
  • Warsztaty z empatycznej komunikacji
  • Warsztaty z procesów grupowego podejmowania decyzji

Zapraszam do współpracy.

Kontakt

Mail:  ola.polaksopinska@gmail.com 
Tel. kom. +48 501 021 792