0
Twój koszyk

sprawdźDLA ORGANIZACJI

Wspieramy w budowaniu optymalnego klimatu pracy, w którym ludzie są w dialogu – słuchają się i uwzględniają.
Klimatu służącemu wzrostowi ich samych i organizacji.

Jeśli:

 • Obserwujesz w swoim otoczeniu, jak ludzie wygłaszają oskarżenia, osądy czy krytykują siebie i innych?
 • Masz taką myśl, że ludzie z którymi współpracujesz, powstrzymują się ze swoimi wypowiedziami, “zamiatając pod dywan” sytuacje trudne w relacjach?
 • Czy wiesz, że nawykowo sięgamy po oceny, interpretacje i osądy, co znacząco utrudnia bycie w dialogu i wzajemne zrozumienie?
 • A gdyby tak odejść w naszych relacjach biznesowych od szukania winnego i walczenia o to, kto ma rację a kto jej nie ma ? Zainwestować energię na rzecz budowania jakościowych relacji i kontaktu, zarówno z sobą̨ jak i z innymi?

Nasze doświadczenia mówią o tym, że:

 • Organizacje to złożone systemy. Jeżeli brakuje nam mapy całego systemu i nie mamy jasności, nie rozumiemy jak system działa, możemy odczuwać znaczący dyskomfort, poczucie osamotnienia i mieć nieuwzględnione potrzeby bezpieczeństwa, poczucia sensu i znaczenia.
 • Dorastając w różnorodnych środowiskach, w rozmaitych typach rodzin dobrze mieć świadomość, że jest to „pierwsza organizacja” z jaką się spotykamy. To co w tej pierwszej społeczności uchodzi za przejawy poszanowania się, w innej może być interpretowane całkowicie odmienne.
 • Ludzie mogą mieć wyzwanie w odpowiadaniu na bieżące potrzeby innych ludzi, jeśli POTRZEBY nie są wyrażane. Podobnie jest z potrzebami organizacji. Trudno jest je uwzględniać, dbać o nie jeśli nie są określone, nazwane.
 • Efekty, które zostają wypracowane poprzez strach, poczucie winy, wstyd czy kary są znacznie mniej trwałe i odżywcze niż te, które osiągamy w swobodnym i bezpiecznym systemie w kontakcie z potrzebami ludzi i organizacji.
 • Integrowanie podejścia opisanego przez paradygmat porozumieniowa pozwala rozwinąć świadomość POTRZEB zarówno jednostek jak i organizacji. Pobudza osobistą i grupową odpowiedzialność za dbanie o to by cele organizacji były realizowane w sposób zasilany przez energię życiową.
 • Wg raportu The Future of Jobs 2023 empatia i aktywne słuchanie należą do TOP 10 umiejętności poszukiwanych w biznesie. Również w organizacjach pozarządowych czy publicznych będą one miały ogromne znaczenie.

Oferujemy

Pomagamy
w zwiększaniu gotowości do bycia w dialogu

Współpracujemy z organizacjami w zakresie budowania kultury informacji zwrotnej, opartej na empatycznym kontakcie i gotowości do wnoszenia wartościowego wkładu w życie innych ludzi.

Rozróżniamy informację zwrotną od innych form wyrażania się takich jak krytyka, osądy, oczekiwania czy żądania.

Oferujemy warsztaty porozumieniowe na zamówienie, facylitację i mediacje.

Wspieramy
w transformacji klimatu organizacyjnego

Wspieramy w transformacji klimatu organizacyjnego z arktycznego, suchego czy burzliwego na klimat kontynentalny.

Dzięki temu możemy jako ludzie wzrastać, realizując cele i wyzwania z jednoczesnym poczuciem bycia uwzględnionym jako człowiek.

Mediujemy, facylitujemy konflikty

Jeśli już pojawia się konflikt, towarzyszymy w tym, by ludzie usłyszeli swoje intencje i wypracowali rozwiązania, które uwzględniają POTRZEBY wszystkich stron.

Zapraszamy do rozpoznania i nazwania potrzeb stron. 
Dzięki transformacji ocen, osądów i interpretacji, wspieramy w stanach rozregulowania wewnętrznego.
Dzięki temu pojawia się więcej (s)pokoju w relacji wewnętrznej i tym samym gotowości do usłyszenia perspektywy drugiej strony. 
W efekcie tworzy się wspólna przestrzeń do znajdowania rozwiązań uwzględniających potrzeby wszystkich uczestników procesu.

Oferujemy narzędzia porozumieniowe

Do transformacji komunikacyjnych nawyków, umożliwiających dialog, nawet wtedy kiedy jest bardzo trudno, oferujemy konkretne narzędzia porozumieniowe, takie jak:

 1. Transformacja wrogiego obrazu czyli nagromadzonych osądów na temat siebie i innych ludzi
 2. Użyteczną strukturę do wyrażania uczuć i potrzeb oraz słuchania uczuć i potrzeb innych ludzi
 3. Informację zwrotną porozumieniową, która w odróżnieniu od krytyki czy pochwały buduje autentyczne relacje
 4. Strukturę kręgów dialogowych i naprawczych oraz mikrokręgów w wersji dla dzieci i młodzieży młodszej
 5. Rozmowy naprawcze jako alternatywą dla przepraszania
 6. Strukturę mediacji porozumieniowych, mini mediacji w wersji dla dzieci i młodzieży młodszej

Korzyści

 • Poprawa komunikacji wewnątrz organizacji

  Jasne wyrażanie potrzeb, odnoszenie się się do faktów, formowanie konkretnych próśb przekładają się na klarowność komunikacji wewnątrz zespołu. Kultura dialogu sprzyja otwartej wymianie myśli, co przyspiesza proces podejmowania decyzji i realizacji projektów.

 • Redukcja konfliktów i napięć

  Długotrwałe, niezaopiekowane spory i konflikty wpływają negatywnie na atmosferę w miejscu pracy oraz zaangażowanie pracowników. Wprowadzenie kultury dialogu opartej o Porozumienie bez Przemocy buduje wzajmene zrozumienie i gotowość usłyszenia drugiej strony, co skutkuje zminimalizowaniem potencjalnych konfliktów.

 • Zespół otwarty na wyzwania. Wzrost kreatywności.

  Kultura dialogu kształtuje zespół gotowy na akceptację różnorodności i elastyczny w reagowaniu na zmiany. Wspiera też w kreatywnym podejściu poprzez skupienie się na wspólnym zrozumieniu i poszukiwaniu win-win w rozwiązaniach.Sprzyja wymianie pomysłów, co może prowadzić do nowatorskich rozwiązań i projektów.

 • Wzrost satysfakcji

  Dzięki kulturze dialogu i informacji zwrotnej pracownicy czują się usłyszani i uwzględniani. To wpływa pozytywnie na ich zaangażowanie i motywację oraz lepsze relacje w zespole.

Porozmawiajmy o wyzwaniach w Twojej organizacji