0
Twój koszyk

sprawdźMEDIACJE WG POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY (NVC)

Zaproś siebie do procesu,
który ułatwia bycie w dialogu,
kiedy pojawiają się konflikty i brak porozumienia.

Jeśli:

  • Raz obwiniasz siebie, a potem obarczasz winą drugą stronę
  • Wyrażasz żądania, jak druga strona powinna się zachować
  • Trudno Ci dostrzec intencje drugiej strony
  • Raz zawstydzasz siebie a raz drugą stronę
  • Obserwujesz u siebie reakcje typu: bezsilność, irytacja, frustracja, poczucie braku uwzględnienia 
  • Trudno Wam znaleźć porozumienie w ważnych dla Was sprawach


Co uzyskasz?

Mediacja wg Porozumienia bez Przemocy  koncentruje się na ułatwianiu bycia w dialogu w sytuacjach konfliktowych.

Dzięki znajdowaniu nieuwzględnionych potrzeb
w relacji i nazywaniu znaczenia czyichś zachowań, możemy ze wsparciem mediatorki znaleźć strategie, które uwzględnią potrzeby wszystkich.

Jak to robimy?

Mediatorka zaprasza do rozpoznania i nazwania potrzeb stron.
Dzięki transformacji ocen, osądów i interpretacji, wspiera w stanach rozregulowania wewnętrznego. Dzięki temu pojawia się więcej (s)pokoju w relacji wewnętrznej i tym samym gotowości
do usłyszenia perspektywy drugiej strony.
W efekcie tworzy się wspólna przestrzeń do znajdowania rozwiązań, które uwzględniają potrzeby stron.


Korzyści

  • Wniesiesz swoją perspektywę i zadbasz o usłyszenie przez drugą stronę, tego co ważne dla Ciebie.

  • Zadbasz o osobistą energię, dzięki empatycznej rozmowie z mediatorką.

  • Wypracujesz rozwiązania, które w jak największym stopniu uwzględniają potrzeby stron.

  • Odkryjesz które zachowania, nie uwzględniają potrzeb wszystkich.

Jak to wygląda ?

Mediacja jest ustrukturyzowaną rozmową moderowaną przez mediatorkę.
Struktura ta dotyczy zarówno etapów procesu mediacji jaki i formy dialogu.

Najpierw mediatorka spotka się 1:1 na sesjach premediacyjnych. Tutaj ustalamy fakty i znaczenie wydarzeń czy zachowań w kontekście potrzeb, które nie zostały uwzględnione.

Kolejny etap to mediacja właściwa, podczas której dwie strony budują wzajemne zrozumienie co do intencji oraz znajdują rozwiązania, które uwzględniają ważne potrzeby.

Spotkanie zamykające to sesja, podczas której mamy okazję świętować wzrost i zmianę przekonań oraz nawykowych sposobów działania. 

Rolą mediatorki jest zadbanie o stworzenie bezpiecznej przestrzeni dialogu, dzięki transformacji ocen, osądów i żądań na język potrzeb i znajdowaniu strategii, które uwzględniają potrzeby stron.