0
Twój koszyk

sprawdźGabriela Janerka

Mediatorka i facylitatorka w idei porozumieniowej dr. Marshalla B. Rosenberga. Wpisana na listę Ośrodka Mediacyjnego Fundacji 4 KROKI.

Zawodowo jestem nauczycielką edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Obserwuję wśród dzieci piękną gotowość na rozwiązywanie konfliktów w sposób pokojowy, uwzględniający siebie i innych. Moje doświadczenie mówi o tym, że jeśli chodzi o kompetencje nas dorosłych, wystarczająca i wspierająca jest nasza empatyczna obecność.
Poczytaj więcej o tym, jak wyposażyłam siebie w empatyczną obecność.

W pracy zarówno z dziećmi jak i dorosłymi  brakowało mi narzędzi do tego, żeby towarzyszyć ludziom w konfliktach w taki sposób, który pozwalałby na wzajemne usłyszenie swoich intencji.  Wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi utwierdziło mnie w przekonaniu, że ludzie mają dobre intencje i postępują najlepiej jak potrafią ale czasem strategie, które wybierają żeby zadbać o siebie  powodują nieporozumienia i kryzysy. Intuicja podpowiadała mi, że na pewno jest inna droga w konflikcie niż stawianie na swoim, odrzucanie odpowiedzialności czy rezygnowanie.  I tak znalazłam fundację 4 kroki  a w niej ofertę Praktycznego kursu mediacji porozumieniowych. Po dokładnym przeanalizowaniu  i porównaniu innych ofert studiów i kursów mediacji, zrozumiałam że  mediacje porozumieniowe to jest dokładnie to o co mi chodzi. Idea Porozumienia bez przemocy i  komunikacja empatyczna jest mi bardzo bliska. W trakcie kursu mogłam zgłębiać wiedzę, uczyć się narzędzi, praktykować i wykorzystywać je od razu do pracy. To było niesamowite doświadczenie, które wzbogaciło nie tylko moje życie, ale również ludzi wokół mnie. Teraz mam dużo więcej kompetencji i zaufania do siebie w  dzieleniu się  i wspieraniu innych w budowaniu relacji, komunikowaniu się  w sposób uwzględniający wszystkich w rozwiązywaniu konfliktów, również tych wewnętrznych.  Droga, którą wybrałam, to droga do wzajemnego usłyszenia się mimo różnic w poszanowaniu do możliwości drugiego człowieka.

Mam ogromną nadzieję na to, że ludzie będą postrzegać konflikty jako coś, co ich zbliża,  a nie dzieli oraz jako szansę na naprawienie relacji. Moje doświadczenie wielokrotnie potwierdziło, że gdy ludzie kierują  uwagę na potrzeby i docierają do nich, zdają sobie sprawę że dotychczasowe strategie, które wydawały się być słuszne w ich zaspokojeniu, przestają być ważne, dzięki czemu dostrzegają w drugiej osobie autentyczne intencje. Pojawia się wtedy przestrzeń do szukania rozwiązań uwzględniających wszystkich. 

Postrzegam swoją rolę w procesie mediacji, jako empatycznego towarzysza, który stwarza bezpieczne, pełne ciepła i akceptacji warunki do usłyszenia siebie nawzajem. Jako kogoś, kto zwraca szczególną uwagę na to, żeby dbać o przestrzeń dla obu stron na wolne wypowiedzenie myśli, nazwanie uczuć i jasność intencji. Ważne dla mnie jest  poszukiwanie nieuwzględnionych potrzeb i uważne sprawdzanie, z każdym będącym w sporze, czy to rzeczywiście o to chodzi, gdyż nikt nie zna naszych potrzeb lepiej niż my sami. Ważne jest również to, aby każda ze stron w trakcie procesu doświadczyła, że potrzeby wszystkich są istotne i możliwe do zaspokojenia. Mam dużo otwartości na bycie z drugim człowiekiem w trudnych emocjach, które pojawiają się w konflikcie oraz na pomoc w transformacji uczuć. 

Prywatnie jestem mamą dorosłej Dominiki i nastoletniego Seweryna. Bardzo cenię sobie nasze empatyczne relacje, które mają ogromną moc w radzeniu sobie z różnymi życiowymi wyzwaniami. Uczę się również dbać o relację z puchatą Ragdoll – Kocicą, która całkiem niedawno pojawiła się w naszym domu a wraz z nią jeszcze więcej bliskości, miłości, ciepła emocjonalnego i jednocześnie wyzwań.  Lubię kontakt z naturą, zieloną przestrzeń, która wspiera mnie w kontakcie ze sobą.  Lubię jeździć na rowerze, chodzić do teatru, do kina oraz taniec i ruch przy muzyce. Muzyka mnie wycisza,  wewnętrznie uspokaja i jednocześnie inspiruje, budzi energię do życia. Dużo czytam. Moim priorytetem w ostatnim czasie w tej kwestii jest literatura fachowa, która poszerza moją perspektywę, pozwala na doskonalenie warsztatu pracy.       

Kontakt

e-mail: gabrielajanerka@gmail.com
Tel. kom. +48 500 113 470