0
Twój koszyk

Odkryj budowanie systemów dialogowych w społecznościach: domowych, przyjacielskich, biznesowych, edukacyjnych oraz w organizacjach pozarządowych.

Kurs rekomendujemy:

1. Dla osób ze środowisk:
domowych, przyjacielskich, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych
organizacji biznesowych
organizacji publicznych
organizacji edukacyjnych
które chcą budować pokojowe rozwiązania, być zmieniaczami świata i zmieniać świat zaczynając od siebie.

2. Dla osób, które chcą pogłębić lub/i poznać:
Porozumienie bez Przemocy, zarówno jako ideę życia z wykluczeniem wszelkiej przemocy ( przemocy w myślach, słowach i czynach) jak i PROCES POROZUMIENIA oraz zestaw kluczowych rozróżnień ułatwiających wybór zachowań. Poznasz procesy i narzędzia takie jak: bycie w empatii, wyrażanie uczuć i potrzeb, prośby i empatyczne “NIE”, informację zwrotną porozumieniową, transformację złości, wstydu i poczucia winy, rozmowy naprawcze, mediacje porozumieniowe.
Teorię Poliwagalną, która tłumaczy w sposób naukowy nasze “ludzkie zachowania”, jako reakcje autonomicznego układu nerwowego. Dzięki zasadom hierarchii, neurocepcji i koregulacji, zadbasz o bezpieczeństwo międzyludzkich połączeń. Nauczysz się towarzyszyć sobie i swoim klientom w drodze od adaptacyjnych reakcji na przetrwanie do autonomicznie regulowanego stanu bezpieczeństwa, którego osiągnięcie jest niezbędne w procesie porozumienia i budowania relacji ze sobą i z innymi.
System Wewnętrznej Rodziny, jako teorię osobowości wielorakiej oraz 2 użyteczne procesy do pracy z konfliktami wewnętrznymi i konfliktami w parach.
Sprawiedliwość Naprawczą, jako alternatywę dla sprawiedliwości karnej, która stawia sobie za cel bycie w dialogu i naprawianie relacji. Podczas kursu poznajesz m.in.: rozmowę naprawczą, proces mediacji porozumieniowej, kręgi dialogowe i naprawcze, mediacje terapeutyczne, mini mediacje i mikrokręgi

3. Dla osób, które mają gotowość zapraszać społeczności do współtworzenia świata bez przemocy i zwiększania naszej ludzkiej gotowości do bycia w dialogu.
Kurs zawiera 12 weekendowych warsztatów, które są oparte na pracy własnej uczestniczek i uczestników pod okiem trenerek, mediatorek i facylitatorek, autorek programu Izy Nowaczyk i Beaty Moczkowskiej we współpracy z Moniką Kochowicz – radczynią prawną i mediatorką, Gabrysią Janerką – mediatorką i facylitatorką, wicedyrektorką ds. metodyki w PLACÓWKACH NIEPUBLICZNYCH TIKA.

Zgodnie z andragogiką, czyli sposobem w jaki uczą się dorośli, teoria występuje po doświadczeniu. Integralną częścią Praktycznego Kursu Mediacji jest praktyka własna w grupach ćwiczących. Grupy ćwiczące polegają na praktykowaniu nabywanych umiejętności razem z innymi kursantkami i kursantami w bezpiecznym do wzrostu klimacie.
Wielkość grupy kursowej
Zapraszamy na kurs pomiędzy 12 a 16 osób, z otwartością na zjazdy stacjonarne w Łodzi. Zależy nam na stworzeniu bezpiecznej przestrzeni, w której uczestniczki i uczestnicy kursu mogą swobodnie dzielić się swoimi odczuciami, doświadczeniami i refleksjami. Podczas zajęć pracujemy w dwójkach, trójkach i innych mini podgrupach.

Praktyka między spotkaniami jest integralną częścią kursu.
Kurs jest oparty o formułę spotkań stacjonarnych (sobotnio-niedzielnych 1 weekend,1 X w miesiącu) liczone od lutego 2024 do marca 2025 ( bez lipca i sierpnia 2024).
Program obejmuje łącznie 222 godziny: 192 godzin warsztatowych + 30 godzin ćwiczeniowych w grupach ćwiczeniowych. Dodatkowo dla praktykowania bycia w empatii: 24 sesji empatycznych w dwójkach empatycznych.

Praktyczny Kurs Mediacji
14 miesięcy, w tym 12 weekendowych spotkań stacjonarne w Łodzi, w godzinach 9:00 -17:00
Jak wygląda PROGRAM:

Moduł 1 – Dlaczego powstają konflikty i nieporozumienia? 17-18 lutego 2024
Konflikty jako tragiczny wyraz nieuwzględnionych potrzeb – perspektywa Porozumienia bez Przemocy.
Dlaczego powstają konflikty- mechanizm powstawania, eskalacji w ujęciu nauki o Autonomicznym Układzie Nerwowym
Systemy sprawiedliwości : sprawiedliwość karna vs. sprawiedliwość naprawcza.
Kompetencja: mediowanie konfliktów. DEMO mediacji.
Indywidualny plan rozwoju kompetencji mediowania.

Moduł 2 – Wprowadzenie do Porozumienia bez Przemocy. 02-03 marca 2024
Ruch nonviolence i świat bezprzemocowy, o którym większość z nas ma marzenie.
Potrzeby a strategie, uczucia a myśli czyli kluczowe rozróżnienia – jako drogowskazy w bezprzemocowej drodze.
Empatia i inne formy słuchania. Szczerość i inne formy wyrażania się.
Prośbą, życzeniem a może groźbą – branie osobistej odpowiedzialności za potrzeby.
4 KROKI – jak narzędzie wspierające samoświadomość, odpowiedzialność i wybór.

Moduł 3 – Porozumienie z Mocą/ bez Przemocy i Teoria Poliwagalna w praktyce. 20-21 kwietnia 2024
Teoria Poliwagalna w praktyce.
Dzwonki alarmowe: złość, wstyd i czyjaś wina – jak transformować te stany? Jak zaprzyjaźnić się ze swoim układem nerwowym?
Jak usłyszeć zwyczajową krytykę czy ocenę? Jak transformować oceny i interpretacje?
Potrzeby: tropienie i nazywanie – naturalizacja języka, czyli o tym jak używać języka potocznego?
DEMO i praktyka kluczowych kompetencji – trening transformowania dzwonków alarmowych.

Moduł 4 – Rozmowy naprawcze i odżałowanie nieskutecznych strategii działania. 11-12 maja 2024
“A kiedy mleko się rozlało….”. O wybaczaniu sobie i odżałowaniu.
Przepraszanie innych – czemu służy i na jakie potrzeby odpowiada?
Rozmowa naprawcza czyli przeprosiny “po żyrafiemu”. O byciu w szczerości i w empatii – jak usłyszeć i przyjąć uczucia i potrzeby.
DEMO i praktyka kluczowych kompetencji – trening.

Moduł 5 – Konflikty wewnętrzne i podejmowanie decyzji. 15-16 czerwca 2024
Konflikty wewnętrzne i utykanie w decyzjach.
Model wielorakiej osobowości IFS ( System Wewnętrznej Rodziny) i perspektywa systemu ochronnego.
Mediowanie konfliktów wewnętrznych – Proces dialogowy w oparciu o System Wewnętrznej Rodziny.
DEMO i praktyka kluczowych kompetencji – trening mediowanie konfliktów wewnętrznych

Moduł 6 – Podejmowanie decyzji grupowych. 28-29 września 2024
Utykanie w decyzjach grupowych/ zespołowych.
Grupowe/zespołowe podejmowanie decyzji – dlaczego jest to ważne?
Poszukiwanie zgody vs sprzeciw. Praktyka grupowego podejmowania decyzji – trening.
DEMO i praktyka kluczowych kompetencji – trening podejmowania decyzji grupowych.

Moduł 7 – Kręgi naprawcze. Kręgi dialogowe. 19-20 października 2024
Systemy dialogowe w społecznościach domowych, rodzinnych, przyjacielskich, zawodowych i innych – czyli w jaki sposób opiekujemy konflikty i nieporozumienia TERAZ.
Proces dialogowy metodą kręgów naprawczych – w idei Dominica Bartera
Demo prowadzone przez facylitatorki. Krąg otwarcia, krąg właściwy, krąg zamknięcia. Krąg dla facylitatorki/ facylitatora.
Praktyka kluczowych kompetencji facylitowania– trening facylitowanie kręgów naprawczych

Moduł 8 – Mediacje porozumieniowe. 23-24 listopada 2024
Proces mediacji porozumieniowych.
Demo prowadzone przez mediatorki. Proces mediacji: spotkanie wstępne, premediacje, mediacje, spotkanie zamykające.
Skrzynka narzędziowa mediatorki i mediatora.
Proces transformacji wrogiego obrazu.
DEMO i praktyka kluczowych kompetencji – trening mediacji porozumieniowych.

Moduł 9 – Mediacja – aspekty prawne i organizacyjne. 07-08 grudnia 2024
Uwarunkowania prawne mediacji w Polsce i w Unii Europejskiej.
Wprowadzenie w system mediacji sądowej i pozasądowej. Rozstanie/ rozwód/ separacja – podstawy prawne. Dziecko w rozstaniu -sytuacja prawna dziecka, plan wychowawczy.
Podział majątku, spadki.
Ugody mediacyjne: podział majątku, alimenty i ugoda mediacyjna w formie planu rodzicielskiego.
Przygotowanie umowy o mediacje i projektów ugód mediacyjnych – trening.

Moduł 10 – Mikro kręgi i mini mediacje. 11-12 stycznia 2025
Style przywiązania w dzieciństwie – ich wpływ na reakcje w konfliktach.
Proces dialogowy metodą mikro kręgów.
Praktyka mikro kręgów – trening.
Proces dialogowy metodą mini mediacji.
Praktyka mini mediacji – trening.

Moduł 11 – Mediacje terapeutyczne w oparciu o System Wewnętrznej Rodziny ( IFS) 15-16 lutego 2025
Proces mediacji w oparciu o System Wewnętrznej Rodziny. ( ang Internal Family System)
Demo prowadzone przez mediatorki.
Proces mediacji: śledzenie sekwencji.
Dynamika w jakiej znajduje się para.
Śledzenie sekwencji reakcji i kontrreakcji. Nazywanie tego, co jest ukryte.
Praktyka kluczowych kompetencji mediatorki i mediatora – trening.

Moduł 12 – Świętowanie procesu rozwoju. 15-16 marca 2025
Marka osobista mediatorki i mediatora.
Dzielenie się i inspirowanie – przekonania, które wspierają czy sabotują?
Co dalej? – plan działania.
Świętowanie procesu rozwoju.

Program obejmuje łącznie 222 godziny: 192 godzin warsztatowych + 30 godzin ćwiczeniowych w grupach ćwiczeniowych online/stacjonarnie.

Terminy i godziny modułów kursowych:

Moduł 1: 17-18 lutego 2024 (sob.-ndz.)
Moduł 2: 02-03 marca 2024 (sob.-ndz.)
Moduł 3: 06-07 kwietnia 2024 (sob.-ndz.)
Moduł 4: 11-12 maja 2024 (sob.-ndz.)
Moduł 5: 15-16 czerwca 2024 (sob.-ndz.)
Moduł 6: 28-29 września 2024 (sob.-ndz.)
Moduł 7: 19-20 października 2024 (sob.-ndz.)
Moduł 8: 23-24 listopada 2024 (sob.-ndz.)
Moduł 9: 7-8 grudnia 2024 (sob.-ndz.)
Moduł 10: 11-12 stycznia 2025 (sob.-ndz.)
Moduł 11: 15-16 lutego 2025 (sob.-ndz.)
Moduł 12: 15-16 marca 2025 (sob.-ndz.)

9:00-17:00 (sobota i niedziela)
Każdy dzień podzielony jest na 4 bloki trwające ok. 1,5 godz. ; 2 przerwy kawowe i 60 min. przerwa lunchowa

AGENDA:
9:00 – 9:30 Zbieranie się grupy
9:30 – 11:00 Zajęcia
przerwa indywidualna – 20 min.
11:20 – 12:50 Zajęcia
przerwa lunchowa – 60 min.
13:50 – 15:20 Zajęcia przerwa indywidualna – 10 min.
15:30 – 17:00 Zajęcia

CERTYFIKATY
Ukończenie Praktycznego Kursu Mediacji daje możliwość otrzymania:
Certyfikatu uczestnictwa w Praktycznym Kursie Mediacji, za udział w poszczególnych modułach.
Certyfikat ukończenia Praktycznego Kursu Mediacji, jeśli był udział we wszystkich 12 modułach + praktykowania empatii w 24 dwójkach empatycznych + 30 godzin praktyki narzędzi mediacyjnych w grupach ćwiczeniowych.
Certyfikat Mediatora/Mediatorki Ośrodka Mediacyjnego 4 KROKI jest możliwy do uzyskania po udziale w superwizji. Jest to moduł dodatkowo płatny, podczas którego kandydatka lub kandydat przeprowadza symulacje mediacji.

INWESTYCJA:
12 X 890 PLN dla osób prywatnych i organizacji społecznych, edukacyjnych czyli podatników zwolnionych z 23 % podatku VAT.
12 X 990 PLN + 23 % VAT dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą oraz dla organizacji społecznych i biznesowych, zarejestrowanych jako podatników VAT. Płatne w comiesięcznych ratach za kurs lub jednorazowo.
Dla mediatorek i mediatorów uczestniczących w poprzednich edycjach Praktycznego Kursu Mediacji w ramach powtórki to 50% ceny wyjściowej.
Istnieje także możliwość uzyskania dofinansowania na nasz kurs.
Opłacenie raty za 1 moduł jest równoznaczne z deklaracją przystąpienia do całego kursu i opłaty kolejnych 11 rat miesięcznych.

Potrzebujesz więcej informacji? Napisz krok1@4kroki.org lub zadzwoń 691 519 197 ( Iza Nowaczyk