0
Twój koszyk

Kursy i warsztaty porozumiewania się z MOCą / bez przemocy.

Najbliższy kurs

Kurs porozumiewania się w idei Marshalla B. Rosenberga dla grupy początkującej.

Kurs dla grupy początkującej – 36. godzin . Dlaczego warto? Jeśli obserwujesz u siebie impulsy do zachowań lub zachowania typu: Zapraszam Cię na TEN kurs.   Terminy i godziny Informacje […]

sprawdź
sprawdź

Rozpoczynamy:

09/01/2024

Kończymy:

26/03/2024

Porozumienie bez Przemocy i Teoria Poliwagalna 

Oferujemy kursy i warsztaty, które są praktyczną wersją Porozumienia bez Przemocy i Teorii Poliwagalnej.
Wspierają uczestniczki i uczestników w rozwijaniu ucieleśnionego rozumienia zasad organizujących wiedzę o ludzkiej biologii i włączaniu tych zasad do budowania bezpiecznych relacji z innymi.

Autonomiczny układ nerwowy znajduje się w centrum naszego codziennego życia, ponieważ kształtuje nasze poczucie bezpieczeństwa i wpływa na zdolność do nawiązywania i utrzymywania relacji ze sobą i z innymi. Chroniczny stres i trauma przerywają rozwój autonomicznej regulacji i uniemożliwia tworzenie obwodów bezpiecznego połączenia. Znając 3. zasady porządkujące wiedzę o autonomicznym układzie nerwowym, potrafimy skutecznie towarzyszyć tak sobie jak i naszym klientom, współpracownikom czy domownikom, w przejściu od adaptacyjnych reakcji na przetrwanie do autonomicznie regulowanego stanu bezpieczeństwa. 

Porozumienie bez Przemocy, którego esencją jest bycie w kontakcie to koncepcja życia z wykluczeniem wszelkiej przemocy, rozumianej jako przemoc w myślach, słowach i czynach. To zestaw fundamentalnych przekonań, oparty o filary empatii, ciekawości i szczerości, oferujący konkretne narzędzia i procesy do zmiany nawykowych zachowań. Dzielimy się Porozumieniem zapraszając do doświadczania i integrowania w codziennym życiu kluczowych rozróżnień.

Korzyści:

  1. Budowanie świadomości potrzeb i wyborze takich sposobów, które uwzględniają potrzeby.
  2. Zwiększanie gotowości do bycia w słuchaniu empatycznym i w szczerym dialogu, w informacji zwrotnej i wyrażaniu próśb w miejsce żądań, oczekiwań.
  3. Radzenie sobie i towarzyszenie innym w sytuacjach stresu, konfliktów i nieporozumień.
  4. Transformowanie nieprzyjemnych emocji takich jak złość, poczucie, winy, wstyd oraz wyrażanie uczuć i potrzeb
  5. Wspieranie siebie i innych w budowaniu poczucia dobrostanu, docenianie wartościowego wkładu w życie.

Przeżywki

Warsztaty mają charakter praktyczny, są oparte na przeżywkach. Wierzę, że doświadczenie ma moc w osobistej zmianie. Pracuję w formie DEMO, następnie doświadczamy w dwójkach, trójkach, czasem na forum. Jednocześnie Ty decydujesz czy masz gotowość wziąć udział w ćwiczeniu czy nie. Zbieramy z doświadczeń rozkminy i refleksje. Dzięki temu, mamy jako ludzie więcej jasności co do sensu i znaczenia przekazywanych treści.

Wielkość grupy

Zależy nam na stworzeniu bezpiecznej przestrzeni, w której uczestniczki i uczestnicy mogą swobodnie dzielić się swoimi odczuciami, doświadczeniami i refleksjami. Podczas zajęć pracujemy w dwójkach, trójkach i innych mini podgrupach .
Rekomendujemy pracę w grupach 9-12-14 osób.

Kto prowadzi ?

Iza Nowaczyk Praktyk IFS na poziomie 2., Trenerka, Mediatorka i Trenerka Porozumieniowa.
„Pomagam budować najważniejszy związek w życiu każdego z nas, związek z samym sobą.
Zmieniam świat małymi, 4 krokami.”
www.izanowaczyk.pl

Praktyka

Pomiędzy spotkaniami zapraszam do:
1. Obserwacji siebie, swoich zachowań i prowadzenie notatek optymalnie ok. 5 min dziennie
2. Cwiczenia w parach pomiędzy zajęciami, ok. 20 min na tydzień
3. Stałego kontaktu w zamkniętej grupie messengerowej.
4. Wymiany i kontaktu w zamkniętej i ukrytej grupie Fundacji 4 KROKI.

Dla kogo?


1. Dla osób ze środowisk:
✔️domowych, przyjacielskich, grup nieformalnych, organizacji pozarządowych
✔️organizacji biznesowych
✔️organizacji publicznych
✔️organizacji edukacyjnych
które chcą budować pokojowe rozwiązania, być zmieniaczami świata i zmieniać świat zaczynając od siebie.

2. Dla osób, które chcą pogłębić lub/i poznać:

Porozumienie bez Przemocy, zarówno jako ideę życia z wykluczeniem wszelkiej przemocy ( przemocy w myślach, słowach i czynach) jak i zestaw kluczowych rozróżnień ułatwiających wybór zachowań oraz konkretnych procesów i narzędzi do transformacji nawykowych zachowań, takich jak: bycie w empatii, wyrażanie uczuć i potrzeb, informację zwrotną porozumieniową, transformację złości, wstydu i poczucia winy; wdzięczność oraz odżałowywanie nieuwzględnionych potrzeb i nieskutecznych strategii, rozmowy naprawcze.

Teorię Poliwagalną, która tłumaczy w sposób naukowy ludzkie zachowania jako reakcje naszego autonomicznego układu nerwowego. Poznasz 3 zasady porządkujące wiedzę o Autonomicznym Układzie Nerwowym oraz praktyczne ćwiczenia aby stać się świadomą przyjaciółką i przyjacielem dla swojego układu nerwowego. Dzięki zasadom hierarchii, neurocepcji i koregulacji, zadbasz o bezpieczeństwo międzyludzkich połączeń.  Nauczysz się towarzyszyć swoim klientom w transformacji od adaptacyjnych reakcji na przetrwanie do autonomicznie regulowanego stanu bezpieczeństwa, którego osiągnięcie jest niezbędne w procesie porozumienia i budowania relacji ze sobą i z innymi.